Piston.my

Malaysia Akan Memperkenalkan Undang-undang Perlindungan Pengguna Baharu Sama seperti “Lemon Law”

Malaysia sedang merancang untuk memperkenalkan akta perlindungan pengguna baharu yang serupa dengan “Lemon Law” yang dilaksanakan di negara-negara lain, untuk meningkatkan hak pengguna, terutama pembeli kereta. Inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali, dengan tujuan menangani isu-isu yang berkaitan dengan kenderaan yang rosak.

 Pelaksanaan dan Kajian Rangka Kerja Perundangan

– Pelantikan Pakar Undang-undang: Pakar undang-undang telah dilantik untuk menjalankan kajian mengenai rangka kerja perundangan yang baharu, dengan kajian ini dijangka siap pada bulan September.

– Pembentangan Akta: Akta perlindungan pengguna baharu ini dijadualkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat pada bulan Mac.

 Strategi Perlindungan Pengguna Interim

Sementara menunggu rangka kerja perundangan baharu dimuktamadkan, kementerian akan melaksanakan dua strategi interim untuk melindungi pengguna:

  1. Pasukan Petugas Perundingan Khas:

   – Fokus: Menangani aduan berkaitan kenderaan bermotor.

   – Tujuan: Memudahkan rundingan tiga pihak antara kementerian, pembeli kereta, dan pengedar atau pengilang.

   – Objektif: Mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang untuk semua pihak terlibat.

  1. Kerjasama dengan Bank Negara Malaysia (BNM):

   – Tujuan: Menyeragamkan surat kelulusan antara institusi perbankan untuk membantu pengguna membuat tuntutan penebusan di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia atau mahkamah.

   – Masalah Semasa: Kesukaran pengguna mendapatkan surat kelulusan kerana isu pemilikan di bawah Akta Sewa Beli 1967, yang mentakrifkan bank atau institusi kewangan sebagai pemilik kenderaan sehingga pembayaran selesai.

 Perangkaan dan Campur Tangan Kerajaan

– Data Tribunal: Sejak 2019, tribunal telah merekodkan 557 pemfailan melibatkan kereta baharu, dengan 523 kes diselesaikan. Bagi kereta terpakai, 1,201 kes telah difailkan dan 1,142 telah diselesaikan.

– Harapan Kerajaan: Kerajaan berharap pemain industri automotif akan bekerjasama untuk melindungi hak pengguna dan memupuk pasaran yang adil dan telus.

 Latar Belakang Mengenai “Lemon Law”

– Definisi: “Lemon Law ” di Amerika Syarikat membenarkan pembeli kereta menerima pampasan untuk produk yang berulang kali rosak dan gagal berfungsi seperti yang dijanjikan.

– Undang-Undang Berkaitan di Malaysia: Akta Perlindungan Pengguna 1999 (CPA), Akta Kontrak 1950, Akta Jualan Barang 1957, dan Akta Sewa Beli 1967 sudah menyediakan rangka kerja untuk hak pengguna terhadap produk yang tidak patuh.

– Objektif Akta Baharu: Mengukuhkan perlindungan sedia ada, memastikan pengguna Malaysia mempunyai mekanisme yang mantap untuk menangani isu berkaitan kenderaan yang rosak.

Dengan pelaksanaan strategi interim dan perundangan baharu ini, kerajaan Malaysia berusaha untuk meningkatkan hak pengguna dan memastikan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi pengguna yang menghadapi masalah dengan kenderaan mereka.

Fuelled by cigarettes, coffee and 90's rock music

Artikel Berkaitan