Piston.my

ACO Tech, Geno, dan MARii Bersatu untuk Memajukan Industri EV Malaysia

ACO Tech, bekerjasama dengan Geno dan Institut Automotif Malaysia, Robotik & IoT (MARii), telah menandatangani Memorandum Kerjasama (MoC) untuk meneroka integrasi penyelesaian blockchain ke dalam infrastruktur Kenderaan Elektrik (EV) Malaysia.

Kerjasama ini bertujuan untuk menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan pelbagai aspek ekosistem EV, termasuk kontrak pintar, pengurusan jejak digital rantai bekalan, penyelesaian tokenomics, dan teknologi perlindungan privasi. Penyelesaian ini akan melengkapkan Platform Perkhidmatan E-Mobiliti (EMSP) ACO Tech, yang merupakan sebahagian daripada Visi Mobiliti Berhubung Kerajaan dan bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan infrastruktur Kenderaan Elektrik (EV) di Malaysia.

Dengan menggunakan teknologi blockchain, perkongsian ini bertujuan untuk menangani cabaran seperti kekurangan port pengecasan dan kadar pengecasan yang tidak konsisten. Sistem buku besar terdesentralisasi yang dimungkinkan oleh blockchain akan memberdayakan pengeluar, penyedia perkhidmatan, dan pemilik/pengguna EV untuk berinteraksi lebih interaktif, mengurangkan kos, meningkatkan pengalaman dan keyakinan pengguna, dan membina rekod pengesanan dan penyelenggaraan yang lancar. Selain itu, ia akan memudahkan perkongsian tenaga dan pengecasan peer-to-peer, memastikan ketelusan sepanjang hayat produk dan perkhidmatan.

Kerjasama ini sejajar dengan Matlamat Master Perindustrian Baharu (NIMP) Malaysia 2030 dan Rancangan Jalan Transisi Tenaga Nasional (NETR) untuk mencapai peratusan yang signifikan bagi EV menjelang 2030, 2040, dan 2050. Ia juga menyokong Dasar Automotif Kebangsaan (NAP) 2020 dengan membina asas kukuh untuk pembangunan Kenderaan Generasi Seterusnya (NGV), termasuk EV, dan mewujudkan infrastruktur EV kebangsaan melalui Perkhidmatan Mobiliti (MaaS) dan blockchain sebagai perkhidmatan (BaaS).

Secara keseluruhannya, ACO Tech, Geno, dan MARii berkomitmen untuk meneroka teknologi yang layak untuk merealisasikan visi Mobiliti Berhubung kebangsaan dan mempromosikan amalan lestari serta inovasi berorientasikan pengguna dalam sektor EV.

Fuelled by cigarettes, coffee and 90's rock music

Artikel Berkaitan