Piston.my

Proton Membuka Fasiliti R&D Di China

Proton telah membuka pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) di China baru-baru ini untuk mengukuhkan usaha kerjasama dengan rakan kongsi Zhejiang Geely Holding  Ltd (Geely) dalam langkah untuk melengkapkan kemudahan sedia ada di Malaysia. Bertempat di Institut  Penyelidikan Automobil Geely (GRI) di Teluk Hangzhou, pembukaan pusat R&D Proton (China) juga  bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara China dan Malaysia.

Keupayaan Proton untuk mengkonseptualisasikan, mereka bentuk, membina dan mengeluarkan kenderaan  baharu dari awal telah membezakannya daripada jenama nasional yang lain. Proton akan terus melabur dan  mengembangkan kemudahan R&D tempatan di Shah Alam dan Tanjong Malim, Malaysia, sambil membangunkan  kumpulan modal insan yang berpengalaman. Sejak beberapa dekad yang lalu, Proton telah memupuk kecekapan yang unik bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di rantau ASEAN.  

Dengan pembukaan pusat R&D Proton (China), kebolehan ini kini telah diperkukuhkan dengan meningkatkan  sinergi kecekapan dalaman Proton dengan sumber dan pengetahuan Geely. Pusat ini juga akan membantu  meningkatkan kerjasama rentas sempadan, memudahkan pemindahan pengetahuan antara Proton dan Geely,  serta memacu inovasi untuk produk yang sesuai bagi memenuhi keperluan pelanggan Proton. Dengan aspirasi  yang mencerminkan kisah kejayaan Teknologi Kenderaan Euro China (CEVT) di Gothenburgh, Sweden,  perkembangan terbaharu ini mampu mendorong pusat R&D Proton di Malaysia menjadi pusat R&D global  kumpulan Geely yang keenam dalam rangkaian tersebut.  

Untuk memaksimumkan kekukuhan masing-masing dan menyesuaikan diri dengan keperluan pembangunan  strategik kumpulan, pusat baharu itu akan mengabungkan kepakaran dan pengalaman jurutera dari Malaysia dan  China. Akhirnya, dengan tenaga kerja kira-kira 50 pekerja, ia akan menjadi rangka kerja untuk latihan dan output  bakat antarabangsa Proton dan Geely.  

Pusat baharu itu dijangkakan sebagai tingkap untuk pembangunan bersama antara Proton dan Geely di mana  konsep baharu merentasi semua bidang diwujudkan, daripada penyepaduan atasan dan platform untuk ICE dan model EV masa hadapan kepada pemanduan pintar, dan pengurusan projek.  

Ini termasuk menaik taraf model buatan sendiri Proton di mana pusat itu akan memanfaatkan sumber  bersamanya, dengan bantuan Geely dalam kerja yang diketuai oleh jurutera R&D Proton di Malaysia. Proton  juga akan dapat meningkatkan daya saingnya dengan jejak global Geely.  

Ia juga akan berfungsi sebagai platform penghubung yang kritikal untuk Proton melibatkan diri dengan vendor  yang berkebolehan untuk pembangunan secara berterusan di Automotif High Tech Valley (AHTV) di Tanjong  Malim, Perak, di samping memberi tumpuan kepada bidang kitaran hayat perniagaan penuh seperti kualiti,  pemerolehan dan pembuatan.  

Pusat R&D Proton (China) mempunyai tiga jabatan untuk memastikan operasi yang lancar, iaitu Institut  Penyelidikan Pusat, Pusat Pembangunan Perisikan Data dan Pusat Pendigitalan R&D. Jabatan-jabatan ini akan  menyelaras rapat dengan rakan sejawatan Geely untuk memanfaatkan sumber tempatan di China dan  bertanggungjawab ke atas hasil pembangunan pasukan masing-masing.  

Institut Penyelidikan Pusat bertanggungjawab untuk menyelaraskan sistem R&D bagi kenderaan dan  mengukuhkan keupayaan teknologi Proton. Pusat Pembangunan Perisikan Data merangkumi pembangunan  penyelidikan dan penyampian data besar dan kecerdasan buatan sebelum merangka pelan penggunaan produk,  manakala Pusat Pendigitalan R&D meneroka dan mengurus keperluan pendigitalan sistem R&D dan merumuskan  strategi untuk transformasi digital.  

Di samping itu, pusat itu juga telah menubuhkan sebuah institut penyelidikan kerjasama luar yang akan ditugas dengan penyampaian fungsi keseluruhan kenderaan dan pembangunan integrasi ekosistem untuk projek luar.  

Fuelled by cigarettes, coffee and 90's rock music

Artikel Berkaitan